فراخوان ها

فراخوان های صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

چهارمین فراخوان حمایت از شرکت‌های زیست بوم دانشگاه آزاد اسلامی - مهلت ارسال طرح‌ها تا 9 اردیبهشت ماه 1401 تمدید شدچهارمین فراخوان حمایت از شرکت‌های زیست بوم دانشگاه آزاد اسلامی - مهلت ارسال طرح‌ها تا 9 اردیبهشت ماه 1401 تمدید شد
چهارمین فراخوان حمایت از شرکت‌های زیست بوم دانشگاه آزاد اسلامی - مهلت ارسال طرح‌ها تا 9 اردیبهشت ماه 1401 تمدید شد

چهارمین فراخوان از مجموعه فراخوان های 4گانه ارائه خدمات تسهیلات به طرح های فناور شرکت‌های فعال در زیست بوم‌فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، در فروردین سال آینده برگزار خواهد گردید.


مهلت ارسال طرح‌ها تا 9 اردیبهشت ماه 1401 تمدید شد
 

مشاهده بیشتر
دانلود شیوه‌نامه دانلود تعهدنامه ارزیابی دانلود نحوه تدوین طرحراهنمای آماده‌سازی فایل ارائه به سرمایه‌گذار
افزودن ماژول جدید
0%