نشست هم اندیشی با مدیرکل روابط عمومی بانک سپه

1401/02/20 در ساعت 05:00:00

در راستای برگزاری رویداد ملی گام دوم، نشست هم اندیشی میان مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و مدیرکل روابط عمومی بانک سپه برگزار شد.

نشست هم اندیشی با مدیرکل روابط عمومی بانک سپه


به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه هم اندیشی میان مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و مدیرکل روابط عمومی بانک سپه برگزار شد.

در این جلسه جناب آقای همدانچی مدیرکل روابط عمومی بانک سپه و جناب آقای غلامزاده مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی به تبادل نظر در راستای هرچه بهتر برگزار شدن رویداد ملی گام دوم و کیفیت حضور نهادهای مالی به ویژه بانک سپه پرداختند.

در ادامه جلسه مقرر گردید جهت فعال سازی ظرفیت های بالقوه سرمایه گذاری و مشارکت بانک سپه در رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی اقدامات لازم به عمل آید.


نظر جدید
0%