سقف ضمانت‌نامه‌های قابل صدور‌ صندوق‌های پژوهش و فناوری؛ ۱۲ برابر سرمایه ثبتی

1401/03/02 در ساعت 15:19:00

ضمانت‌نامه‌های صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی برای تمام شرکت‌های متقاضی اعم از دانش‌بنیان، غیر دانش‌بنیان و پروژه‌های برون‌دانشگاهی اعضای هیئت علمی قابل دریافت است.

سقف ضمانت‌نامه‌های قابل صدور‌ صندوق‌های پژوهش و فناوری؛ ۱۲ برابر سرمایه ثبتی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، یکی از معضلات شرکت‌های فناور، خلاق و دانش‌بنیان در راستای اخذ و اجرای پروژه‌ها، دریافت ضمانت‌نامه‌های لازم درخواستی از سوی سازمان‌ها و نهادهای کارفرمایی است.

ضمانت‌نامه قراردادی است مشترک بین بانک/صندوق و متقاضی که به موجب آن بانک/صندوق حسب درخواست متقاضی (ضمانت‌خواه) در مقابل ذی‌نفع تعهد می‌کند که اگر ضمانت‌خواه (متقاضی) طبق تعهدات و شرایط مندرج در ضمانت‌نامه عمل نکند، معادل وجه‌الضمان ذکرشده در ضمانت‌نامه را بدون اقامه دلیل و اثبات مدعا به محض نخستین مطالبه کتبی ذی‌نفع به وی پرداخت کند.

حد اعتباری ضمانت‌نامه، اعتباری است که پس از ارزیابی برای مدت یک سال و برای شرکت در نظر گرفته می‌شود تا از محل آن، ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیش‌پرداخت تا سقف اعتبار تعیین شده، بدون ارزیابی مجدد صادر شود.

انواع ضمانت‌نامه؛ ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده، ضمانت‌نامه حسن انجام کار/ حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، ضمانت‌نامه استرداد پیش‌پرداخت، ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت‌نامه گمرکی، ضمانت‌نامه تعهد پرداخت و ضمانت‌نامه‌های متفرقه را شامل می‌شود.

اکنون ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه/مزایده، حسن‌انجام کار/تعهدات و پیش‌پرداخت از صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی برای تمام شرکت‌های متقاضی اعم از دانش‌بنیان، غیر دانش‌بنیان و پروژه‌های برون‌دانشگاهی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، قابل دریافت است.

مطابق بند ب ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند خ ماده ۴ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ه مورخ 1401/09/22 هیئت وزیران که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده است از 1399/10/06 سقف مجموع مبلغ ضمانت‌نامه‌های فعال صادره هر یک از صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور تا ۱۲ برابر سرمایه ثبتی همان صندوق تعیین شده است.

بخشی از این ظرفیت ۱۲ برابری صندوق‌های پژوهش و فناوری‌ای که با صندوق دانشگاه آزاد اسلامی تفاهم‌نامه منعقد کرده‌اند در اختیار رویداد ملی «عصر امید» در گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است.

نظر جدید
0%