ارزیابی طرح‌های فناورانه

مجموعه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، در بخش‌های ارزیابی و تحلیل بازار و همچنین معیارهای مالی طرح‌های فناورانه و دانش‌بنیان از دانش کافی برخوردار است. تیم ارزیابی صندوق متشکل از افراد خبره و آشنا به اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور با تجربه‌ای ده ساله توانایی ارائه انواع خدمات را، در حوزه ارزیابی موشکافانه (Due Diligence) ارزش‌گذاری، ارزیابی دانش‌بنیان و  … داراست.

بطور معمول موارد حائز اهمیت در حوزه ارزیابی شامل موارد ذیل است:

ارزیابی ماهیت شرکت:

 • ماهیت حقوقی شرکت
 • تیم مدیریتی و هسته اصلی
 • تخصص اعضای کلیدی
 • سوابق اجرایی شرکت از لحاظ فنی

ارزیابی بازار محصول/ خدمت:

 • بخش‌بندی بازار هدف
 • اندازه بازار بالقوه/بالفعل
 • روند رشد و تقاضای بازار
 • مزیت‌های رقابتی محصول/خدمت
 • تحلیل رقبا
 • تاثیر خدمت/محصول بر روند عرضه و تقاضا فعلی بازار

ارزیابی مالی و اقتصادی

 • جزئیات بودجه طرح و جریان نقدینگی (سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و هزینه‌های جاری، برنامه فروش و …) و احصای هزینه ها
 • دوره بازگشت سرمایه
 • بررسی شاخص‌های اقتصادی
 • بهای تمام شده، قیمت‌گذاری و بررسی سود سالیانه

این صندوق آماده ارائه خدمات در حوزه مشاوره، ارزیابی و مشاوره در ارزش‌گذاری طرح‌های فناورانه و تهیه انواع طرح توجیهی است.