صدور ضمانت‌نامه

  • خانه
  • دسته بندی خدمات
  • صدور ضمانت‌نامه

ارزیابی طرح‌های فناورانه

مجموعه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، در بخش‌های ارزیابی و تحلیل بازار و همچنین معیارهای مالی طرح‌های فناورانه و دانش‌بنیان از دانش کافی برخوردار است. تیم ارزیابی صندوق متشکل از افراد خبره و آشنا به اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور با تجربه‌ای ده ساله توانایی ارائه انواع خدمات را، در حوزه ارزیابی موشکافانه […]
ادامه مطلب

اعتبارسنجی

در نظام بانکی منظور از اعتبارسنجی، مقیاسی است برای محاسبه ریسک اعتباری که نتیجه بررسی سوابق مالی فرد بر اساس انجام تعهدات بانکی، پرداخت به موقع وام و میزان توانایی مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها با استفاده از فرمول‌های استانداردی است که از گزارش اعتباری استخراج و محاسبه می‌شود. یک رتبه اعتباری مناسب نتیجه پرداخت به […]
ادامه مطلب

عاملیت مالی

بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه و همچنین ماده ۴۵ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، صندوق پژوهش فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک نهاد مالی معتبر، می‌تواند جهت رفع نیازهای پژوهشی و فناوری‌ مورد نظر دستگاه‌های اجرایی، در کلیه حمایت‌های مالی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان یک بازوی مالی، مطابق […]
ادامه مطلب

اعطای تسهیلات

ارائه انواع تسهیلات در قالب نمونه‌سازی، سرمایه در گردش، تولید صنعتی، لیزینگ و استصناع به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور از مهمترین خدمات صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی بشمار می­رود. شرایط هرکدام از تسهیلات مشروط به وجود منابع، بصورت ذیل است: نمونه‌سازی و ورود به بازار: نمونه‌سازی صنعتی که در آن ساخت حداقل یک […]
ادامه مطلب

صدور ضمانت‌نامه

ضمان/ضمانت : طبق ماده 684 قانون مدنی، عقد ضمان یا ضمانت عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، عهده‌دار شود. ضمانت نامه: قراردادی است فی مابین بانک/صندوق و متقاضی که به موجب آن بانک/صندوق حسب درخواست متقاضی (ضمانت خواه) در مقابل ذینفع تعهد می‌نماید که اگر ضمانت‌خواه (متقاضی) طبق تعهدات […]
ادامه مطلب

سرمایه‌گذاری

مشارکت مدنی درقالب تامین منابع مالی پروژه (نقدی و غیرنقدی): مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. به نوعی می‌توان مشارکت مدنی را این‌گونه تعریف کرد: مشارکت مدنی، عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی […]
ادامه مطلب