معرفی صندوق

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

صندوق‌های پژوهش و فناوری با هدف تمرکز بر ارائه خدمات مالی و حمایتی به طرح‌ها و شرکت‌های فناور با اخذ مجوز از هیئت محترم وزیران شروع به کار نموده‌اند. با توجه به تخصصی بودن حوز‌های فنی یا جغرافیایی ارائه خدمات فوق‌الذکر؛ نهادهای مختلف دولتی، عمومی یا خصوصی اقدام به اخذ مجوز تاسیس و راه‌اندازی صندوق نموده‌اند.

دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین دانشگاه کشور نیز از این امر مستثنا نبوده و با هدف ارائه خدمات بهتر و سهل‌الوصول‌تر به جامعه مخاطبان خود از سال 1394 درصدد تاسیس صندوق تخصصی برآمده است که با تغییرات بنیادین رویکرد مدیریت عالی دانشگاه و تغییر مسیر از “آموزش‌محور” بودن به رویکرد “دانشگاه کارآفرین” این امر شتاب بیشتری یافته و نهایتا با هدایت مدبرانه ریاست محترم و همچنین معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه و با استعانت از خداوند متعال و اطمینان به کادر مدیریتی جوان و پرانگیزه، این آرزوی چندین ساله با طی مراحل:

  1. تمدید مجوز تاسیس از سوی کارگروه صندوق نوآوری و شکوفایی
  2. ثبت قانونی شرکت و صدور آگهی تاسیس صندوق از سوی اداره‌کل ثبت شرکت‌ها
  3. تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی و تصویب آیین‌نامه‌ها
  4. اخذ مجوز فعالیت قانونی از سوی کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری کشور

در دهه فجر سال 1399 رسما تاسیس گردید.

خدمات ویژه

ما به دریافت راه حل کمک می کنیم!

ارزیابی طرح‌های فناورانه

مشاوره، ارزیابی و ارزشگذاری طرح‌های فناورانه ، مشاوره و تهیه انواع طرح

ارزیابی طرح‌های فناورانه

مشاوره، ارزیابی و ارزشگذاری طرح‌های فناورانه ، مشاوره و تهیه انواع طرح

اعتبارسنجی

تعیین و تشخیص ریسک شرکت‌ها از منظر فناوری، بازار و اقتصادی

اعتبارسنجی

تعیین و تشخیص ریسک شرکت‌ها از منظر فناوری، بازار و اقتصادی

عاملیت مالی

خدمات عاملیت مالی نهادهای مالی معتبر و پرداخت گرنت

عاملیت مالی

خدمات عاملیت مالی نهادهای مالی معتبر و پرداخت گرنت

اعطای تسهیلات

ارائه انواع تسهیلات در قالب نمونه سازی، سرمایه در گردش و ...

اعطای تسهیلات

ارائه انواع تسهیلات در قالب نمونه سازی، سرمایه در گردش و ...

صدور ضمانت‌نامه

صدور انواع ضمانت نامه شامل شرکت در مناقصه، پیش پرداخت و ...

صدور ضمانت‌نامه

صدور انواع ضمانت نامه شامل شرکت در مناقصه، پیش پرداخت و ...

سرمایه‌گذاری

مشارکت مدنی و حقوقی (سرمایه‌گذاری خطرپذیر)

سرمایه‌گذاری

مشارکت مدنی و حقوقی (سرمایه‌گذاری خطرپذیر)
1
میلیارد ریال
مشارکت مدنی
1
میلیارد ریال
سرمایه‌گذاری خطرپذیر
0
میلیارد ریال
عاملیت مالی
0
میلیارد ریال
تسهیلات اعطایی
1
میلیارد ریال
ضمانت نامه
1
شرکت و واحد دانشگاهی
مشتریان
شبکه همکاران