اعطای تسهیلات

ارائه انواع تسهیلات در قالب نمونه‌سازی، سرمایه در گردش، تولید صنعتی، لیزینگ و استصناع به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور از مهمترین خدمات صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی بشمار می­ رود.

شرایط هرکدام از تسهیلات مشروط به وجود منابع، بصورت ذیل است:

نمونه‌سازی و ورود به بازار:

  • نمونه‌سازی صنعتی که در آن ساخت حداقل یک نمونه آزمایشگاهی (درسطح ۴ TRL) الزامی است.
  • ایجاد ظرفیت جهت ورود به بازار (تولید تعداد محدود جهت معرفی به بازار).
  • ارتقای محصول (ایجاد ویژگی فنی و عملکردی قابل توجه در محصول).

تسهیلات، در این مرحله، از جنبه حمایتی بیشتری نسبت به دیگر انواع تسهیلات، برخوردار است.

تولید صنعتی و قبل از تولید صنعتی:

این تسهیلات جهت تامین بخشی یا کل هزینه اولیه تجهیزکارگاه/آزمایشگاه، نصب و راه‌اندازی ماشین آلات و خط تولید، طراحی صنعتی، تولید آزمایشی و بازاریابی جهت فروش محصول صورت می‌گیرد.

سرمایه در گردش:

این نوع تسهیلات جهت تامین بخشی از هزینه‌های جاری ( مواد اولیه، نیروی انسانی، هزینه‌های برون سپاری و …) تحت قرارداد یا تولید سالیانه محصولات در نظر گرفته شده ‌است. در این مرحله محصول از مرحله نمونه‌سازی، شامل ساخت نمونه‌های محدود و معرفی به بازارعبور، کرده است.

لیزینگ و استصناع:

هدف از این تسهیلات توسعه بازار محصولات است.

در تسهیلات از نوع لیزینگ، وجود محصول ساخته‌شده الزامی است و تسهیلات از نوع استصناع، جهت سفارش ساخت اعطا می‌گردد. جهت بهره‌مندی از هر دو نوع حمایت، وجود قرارداد و درخواست مکتوب مشتری از شروط اولیه و الزامی است.