شبکه خدمات

ارزیابی طرح‌های فناورانه

مشاوره، ارزیابی و ارزشگذاری طرح‌های فناورانه ، مشاوره و تهیه انواع طرح توجیهی

ارزیابی طرح‌های فناورانه

مشاوره، ارزیابی و ارزشگذاری طرح‌های فناورانه ، مشاوره و تهیه انواع طرح توجیهی

اعتبارسنجی

تعیین و تشخیص ریسک شرکت‌ها از منظر فناوری، بازار و اقتصادی

اعتبارسنجی

تعیین و تشخیص ریسک شرکت‌ها از منظر فناوری، بازار و اقتصادی

عاملیت مالی

خدمات عاملیت مالی نهادهای مالی معتبر و پرداخت گرنت

عاملیت مالی

خدمات عاملیت مالی نهادهای مالی معتبر و پرداخت گرنت

اعطای تسهیلات

ارائه انواع تسهیلات در قالب نمونه سازی، سرمایه در گردش، تولید صنعتی و نیمه صنعتی، لیزینگ و استصناع

اعطای تسهیلات

ارائه انواع تسهیلات در قالب نمونه سازی، سرمایه در گردش، تولید صنعتی و نیمه صنعتی، لیزینگ و استصناع

صدور ضمانت‌نامه

صدور انواع ضمانت نامه شامل شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، اعتباری

صدور ضمانت‌نامه

صدور انواع ضمانت نامه شامل شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، اعتباری

سرمایه‌گذاری

مشارکت مدنی و حقوقی (سرمایه‌گذاری خطرپذیر)

سرمایه‌گذاری

مشارکت مدنی و حقوقی (سرمایه‌گذاری خطرپذیر)
بارگذاری بیشتر
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X