ویدئوها

رویداد ملی عصر امید دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه زنده شبکه اول سیما
موشن گرافی تبریک سال نو صندوق دانشگاه آزاد اسلامی 1401
برگزیدگان فراخوان سوم صندوق دانشگاه آزاد اسلامی
راهنمای آماده‌سازی فایل ارائه به سرمایه‌گذار
سخنرانی مهندس غلامزاده در راستای رویداد ملی گام دوم
اعطای تسهیلات به برندگان فرخوان اول
اعطای تسهیلات به برگزیدگان فراخوان دوم
اعطای تسهیلات به برندگان فرخوان اول
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
الزامات حقوقی و راهکارهای اجرایی عملیاتی مبارزه با پولشویی
الزامات حقوقی و راهکارهای اجرایی عملیاتی مبارزه با پولشویی