ویدئوها

مصاحبه مدیر عامل صندوق دانشگاه آزاد در چهارمین رویداد عصر امید
مصاحبه مدیران سه شرکت برگزیده در فراخوان پنجم
انعقاد قرارداد و اعطای منابع مالی به شرکت های برگزیده فراخوان پنجم
اولین نمایندگی صندوق دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سیرجان افتتاح شد
توضیحات مدیرعامل صندوق پیرامون فراخوان پنجم
مروری بر اقدامات و دستاوردهای صندوق دانشگاه آزاد اسلامی
ویدیو روز اول رویداد عصر امید دانشگاه آزاد اسلامی
ویدیو روز دوم رویداد عصر امید دانشگاه آزاد اسلامی
ویدیو روز سوم رویداد عصر امید دانشگاه آزاد اسلامی
ویدیو روز چهارم رویداد عصر امید دانشگاه آزاد اسلامی
دستاوردهای اعطای تسهیلات صندوق دانشگاه آزاد اسلامی به شرکت کندل
معرفی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
رویداد ملی عصر امید دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه زنده شبکه اول سیما
موشن گرافی تبریک سال نو صندوق دانشگاه آزاد اسلامی 1401
برگزیدگان فراخوان سوم صندوق دانشگاه آزاد اسلامی
راهنمای آماده‌سازی فایل ارائه به سرمایه‌گذار
سخنرانی مهندس غلامزاده در راستای رویداد ملی گام دوم
اعطای تسهیلات به برندگان فرخوان اول
اعطای تسهیلات به برندگان فرخوان اول
اعطای تسهیلات به برگزیدگان فراخوان دوم
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
الزامات حقوقی و راهکارهای اجرایی عملیاتی مبارزه با پولشویی
الزامات حقوقی و راهکارهای اجرایی عملیاتی مبارزه با پولشویی