مشارکت مدنی

مشارکت مدنی درقالب تامین منابع مالی پروژه (نقدی و غیرنقدی):

مشارکت مدنی یکی ار عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. به نوعی می توان مشارکت مدنی را این گونه تعریف کرد: مشارکت مدنی، عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می توانند با توجه به کارایی این عقد از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. بطور معمول در نهاد های مالی، در موارد زیر می توان از عقد مشارکت مدنی استفاده نمود:

  • تولید و فروش محصول
  • واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و ابزار کار
  • واردات کالا به قصد فروش
  • صادرات کالا
  • بازرگانی داخلی
  • احداث مسکن انفرادی و انبوه‌سازی
  • بخش خدمات

با توجه به ماموریت صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، سرمایه‌‎گذاری از نوع مشارکت مدنی در این صندوق، تنها در قالب سرمایه‌گذاری بر روی طرح های تولیدی و خدماتی که منجر به ارزش افزوده گردد، در چارچوب ارزیابی فنی و اقتصادی طرح، صورت خواهد پذیرفت.

برای انجام معامله مشارکت‌ مدنی موضوع معامله، سرمایه لازم برای مشارکت، وثایق و بهای کالا و هزینه‌های تقریبی و قیمت تمام شده، قیمت فروش و نحوه محاسبه آن، نسبت سهم سود صندوق و متقاضی از پروژه، باید مشخص گردد.

مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به اقتضای فعالیت موضوع قرارداد به تشخیص صندوق و موافقت شریک در ابتدای قرارداد، معین می‌شود و حداکثر مشارکت صندوق در هر پروژه مشارکت مدنی بطور معمول، حداکثر هشتاد درصد از کل سرمایه مورد نیاز است.