معرفی صندوق

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

صندوق‌های پژوهش و فناوری با هدف تمرکز بر ارائه خدمات مالی و حمایتی به طرح‌ها و شرکت‌های فناور با اخذ مجوز از هیئت محترم وزیران شروع به کار نموده‌اند. با توجه به تخصصی بودن حوز‌ه های فنی یا جغرافیایی ارائه خدمات فوق‌الذکر؛ نهادهای مختلف دولتی، عمومی یا خصوصی اقدام به اخذ مجوز تاسیس و راه‌اندازی صندوق نموده‌اند.

دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین دانشگاه کشور نیز از این امر مستثنا نبوده و با هدف ارائه خدمات بهتر و سهل‌الوصول‌تر به جامعه مخاطبان خود از سال ۱۳۹۴ درصدد تاسیس صندوق تخصصی برآمده است که با تغییرات بنیادین رویکرد مدیریت عالی دانشگاه و تغییر مسیر از “آموزش‌محور” بودن به رویکرد “دانشگاه کارآفرین” این امر شتاب بیشتری یافته و نهایتا با هدایت مدبرانه ریاست محترم و همچنین معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه و با استعانت از خداوند متعال و اطمینان به کادر مدیریتی جوان و پرانگیزه، این آرزوی چندین ساله با طی مراحل:

تمدید مجوز تاسیس از سوی کارگروه صندوق نوآوری و شکوفایی

ثبت قانونی شرکت و صدور آگهی تاسیس صندوق از سوی اداره‌کل ثبت شرکت‌ها

تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی و تصویب آیین‌نامه‌ها

و نهایتا اخذ مجوز فعالیت قانونی از سوی کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری کشور

در دهه فجر سال ۱۳۹۹ رسما تاسیس گردید.