سرمایه‌گذاری

مشارکت مدنی درقالب تامین منابع مالی پروژه (نقدی و غیرنقدی):

مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. به نوعی می‌توان مشارکت مدنی را این‌گونه تعریف کرد: مشارکت مدنی، عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می‌توانند با توجه به کارایی این عقد از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. بطور معمول درنهادهای مالی، در موارد زیر می‌توان از عقد مشارکت مدنی استفاده نمود:

  • تولید و فروش محصول
  • واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و ابزار کار
  • واردات کالا به قصد فروش
  • صادرات کالا
  • بازرگانی داخلی
  • احداث مسکن انفرادی و انبوه‌سازی
  • بخش خدمات

با توجه به ماموریت صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، سرمایه‌‎گذاری از نوع مشارکت مدنی در این صندوق، تنها در قالب سرمایه‌گذاری بر روی طرح های تولیدی و خدماتی که منجر به ارزش افزوده گردد، در چارچوب ارزیابی فنی و اقتصادی طرح، صورت خواهد پذیرفت.

برای انجام معامله مشارکت‌ مدنی موضوع معامله، سرمایه لازم برای مشارکت، وثایق و بهای کالا و هزینه‌های تقریبی و قیمت تمام شده، قیمت فروش و نحوه محاسبه آن، نسبت سهم سود صندوق و متقاضی از پروژه، باید مشخص گردد.

مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به اقتضای فعالیت موضوع قرارداد به تشخیص صندوق و موافقت شریک در ابتدای قرارداد، معین می‌شود و حداکثر مشارکت صندوق در هر پروژه مشارکت مدنی بطور معمول، حداکثر هشتاد درصد از کل سرمایه مورد نیاز است.

مشارکت حقوقی(سرمایه‌گذاری خطرپذیر) در قالب تامین منابع مالی و مشاوره‌ای :

سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا VC که مخفف Venture capital است و گاهی از آن با عناوینی چون «سرمایه‌گذاری جسورانه» نیز یاد می‌شود، عبارت است از تأمین سرمایه برای شرکت‌ها و کسب و کارهای نوپا (عموما استارت­آپ‌ها) که مستعد جهش و رشد در ارزش پیشنهادی ارائه شده، هستند. سرمایه‌گذار خطرپذیر (عموما نهادهای مالی فعال در این عرصه) با مدیریت فعالانه، مشاوره در برنامه‌ریزی و انتقال تجارب، نقش بسزایی در روند رشد و افزایش قیمت سهام شرکت‌ها را ایفا می‌نمایند. رونق و توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر، به نوعی موتور محرکه و محور اصلی رشد محصولات جدید در عرصه فناوری تلقی می‌گردد.

بطور معمول در این نوع از سرمایه‌گذاری، مواردی چون، محاسبه ارزش ریالی طرح (ارزش‌گذاری) جهت تشخیص میزان دقیق مشارکت، مشخص نمودن دوره سرمایه‌گذاری، مراحل بلوغ و بهره‌وری طرح، نقطه خروج سرمایه‌گذار، نوع مشارکت اعم از سرمایه‌گذاری نقدی یا مشاوره‌ای و تامین نیازهای طرح متناسب با پیشرفت طرح در نظر گرفته می‌شود.

گفتنی است: در هر دو نوع مشارکت در قالب مشارکت مدنی و حقوقی، چارچوب مشارکت باید مطابق موازین اسلامی در نظر گرفته شود و سرمایه‌گذار؛ در سود و زیان با صاحب طرح شریک است.