استان مرکزی مقصد دوازدهمین سفر استانی مدیران صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

  • خانه
  • اخبار
  • استان مرکزی مقصد دوازدهمین سفر استانی مدیران صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

اولین برنامه این سفر حضور در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی بود. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر گیوکی ریاست محترم واحد اراک ضمن خیر مقدم گویی به مهمانان و حاضران جلسه، به پیشگامی واحد اراک در تحقق درآمدهای غیر شهریه ای  به وصول حدود 40 میلیارد ریال درآمد خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی در سال 1400 اشاره نمود.

سخران بعدی این جلسه مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی جناب مهندس غلامزاده بود. وی اهداف سفر های استانی مدیران صندوق را آشنایی استان ها با ماهیت و خدمات صندوق؛ آشنایی صندوق با ظرفیت ها و توانمندی های استان؛ هم افزایی و تحقق خدمات عملیاتی صندوق به زیست بوم نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی استان؛ برشمرد و معرفی مختصر  ماهیت و بسترهای قانونی فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری کشور پرداخت.

مدیرعامل صندوق در ادامه به تشریح خدمات قابل ارائه صندوق پرداخت و مدل های مختلف صدور ضمانت نامه برای پروژه های پژوهش و فناوری را تبیین نمود.

در این بخش از نشست آقایان دکتر عزیز سلطانی مدیر ازمایشگاه ها و کارگاه های واحد؛ دکتر هزاوه ای مدیر سرای نوآوری های استان؛ دکتر زارعی مدیر سرای نوآوری سلامت کار؛ دکتر مهاجرانی مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب، مهندس عسگری مدیر عمرانی و استاد رحیمی مدیر صنایع خلاق دانشگاه به ارائه نظر وسوالات تخصصی پرداختند.

در پایان این جلسه مقرر گردید صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، ضمانت نامه های در خواستی واحد اراک را صادر نماید.

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید