دومین جلسه دبیرخانه کارگروه صندوق ها پژوهش و فناوری فراخوان صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

  • خانه
  • اخبار
  • دومین جلسه دبیرخانه کارگروه صندوق ها پژوهش و فناوری فراخوان صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

دومین جلسه دبیرخانه فراخوان صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در محل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد در تاریخ 1400/4/07 برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور آقایان مهندس غلام زاده، عظیم زاده و حاجی پور (صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی)؛ آقایان دکتر نوروزیان، بابازاده و خانم دکتر سخامنش (اداره کل اقتصاد دانش بنیان)؛ و آقایان دکتر صدری مهر و سبزی کار (اداره کل تجاری سازی و پارک علم و فناوری) به عنوان اعضای دبیرخانه اولین فراخوان حمایت از شرکت‌های اکوسیستم دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، تصمیمات لازم در مورد نحوه برگزاری و شرایط فراخوان اتخاذ و به منظور تایید و تصویب هیئت مدیره محترم صندوق تدوین گردد.

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید