سقف ضمانت‌نامه‌های قابل صدور‌ صندوق‌های پژوهش و فناوری؛ ۱۲ برابر سرمایه ثبتی

  • خانه
  • اخبار
  • سقف ضمانت‌نامه‌های قابل صدور‌ صندوق‌های پژوهش و فناوری؛ ۱۲ برابر سرمایه ثبتی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، یکی از معضلات شرکت‌های فناور، خلاق و دانش‌بنیان در راستای اخذ و اجرای پروژه‌ها، دریافت ضمانت‌نامه‌های لازم درخواستی از سوی سازمان‌ها و نهادهای کارفرمایی است.

ضمانت‌نامه قراردادی است مشترک بین بانک/صندوق و متقاضی که به موجب آن بانک/صندوق حسب درخواست متقاضی (ضمانت‌خواه) در مقابل ذی‌نفع تعهد می‌کند که اگر ضمانت‌خواه (متقاضی) طبق تعهدات و شرایط مندرج در ضمانت‌نامه عمل نکند، معادل وجه‌الضمان ذکرشده در ضمانت‌نامه را بدون اقامه دلیل و اثبات مدعا به محض نخستین مطالبه کتبی ذی‌نفع به وی پرداخت کند.

حد اعتباری ضمانت‌نامه، اعتباری است که پس از ارزیابی برای مدت یک سال و برای شرکت در نظر گرفته می‌شود تا از محل آن، ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیش‌پرداخت تا سقف اعتبار تعیین شده، بدون ارزیابی مجدد صادر شود.

انواع ضمانت‌نامه؛ ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده، ضمانت‌نامه حسن انجام کار/ حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، ضمانت‌نامه استرداد پیش‌پرداخت، ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت‌نامه گمرکی، ضمانت‌نامه تعهد پرداخت و ضمانت‌نامه‌های متفرقه را شامل می‌شود.

اکنون ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه/مزایده، حسن‌انجام کار/تعهدات و پیش‌پرداخت از صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی برای تمام شرکت‌های متقاضی اعم از دانش‌بنیان، غیر دانش‌بنیان و پروژه‌های برون‌دانشگاهی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، قابل دریافت است.

مطابق بند ب ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند خ ماده ۴ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ه مورخ 1401/09/22 هیئت وزیران که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده است از 1399/10/06 سقف مجموع مبلغ ضمانت‌نامه‌های فعال صادره هر یک از صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور تا ۱۲ برابر سرمایه ثبتی همان صندوق تعیین شده است.

بخشی از این ظرفیت ۱۲ برابری صندوق‌های پژوهش و فناوری‌ای که با صندوق دانشگاه آزاد اسلامی تفاهم‌نامه منعقد کرده‌اند در اختیار رویداد ملی «عصر امید» در گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است.

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید