مشارکت حقوقی (VC)

 

مشارکت حقوقی (سرمایه‌گذاری خطرپذیر) در قالب تامین منابع مالی و مشاوره‌ای:

سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا VC که مخفف Venture capital است و گاهی از آن با عناوینی چون «سرمایه‌گذاری جسورانه» نیز یاد می‌شود، عبارت است از تأمین سرمایه برای شرکت‌ها و کسب و کارهای نوپا (عموما استارت­ آپ‌ها) که مستعد جهش و رشد در ارزش پیشنهادی ارائه شده، هستند. سرمایه‌گذار خطرپذیر (عموما نهادهای مالی فعال در این عرصه) با مدیریت فعالانه، مشاوره در برنامه‌ریزی و انتقال تجارب، نقش بسزایی در روند رشد و افزایش قیمت سهام شرکت‌ها را ایفا می‌نمایند. رونق و توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر، به نوعی موتور محرکه و محور اصلی رشد محصولات جدید در عرصه فناوری تلقی می‌گردد.

بطور معمول در این نوع از سرمایه‌گذاری، مواردی چون، محاسبه ارزش ریالی طرح (ارزش‌گذاری) جهت تشخیص میزان دقیق مشارکت، مشخص نمودن دوره سرمایه‌گذاری، مراحل بلوغ و بهره‌وری طرح، نقطه خروج سرمایه‌گذار، نوع مشارکت اعم از سرمایه‌گذاری نقدی یا مشاوره‌ای و تامین نیازهای طرح متناسب با پیشرفت طرح در نظر گرفته می‌شود.

متقاضیانی که درخواست سرمایه گذاری (مشارکت حقوقی) دارند، فرم اطلاعات اولیه سرمایه گذاری ( دانلود فرم اطلاعات اولیه سرمایه گذاری ) را تکمیل و به همراه نامه رسمی به رایانامه investmentazadfund.ir@gmail.com ارسال نموده و تایید ارسال رایانامه را دریافت نمایند.

 

 

فرآیند گردش کار مشارکت حقوقی

گفتنی است در هر دو نوع مشارکت در قالب مشارکت مدنی و حقوقی، چارچوب مشارکت باید مطابق موازین اسلامی در نظر گرفته شود و سرمایه‌گذار؛ در سود و زیان با صاحب طرح شریک است.