نشست مبارزه با پولشویی و رونمایی از آیین‌نامه داخلی مبارزه با پولشویی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

  • خانه
  • اخبار
  • نشست مبارزه با پولشویی و رونمایی از آیین‌نامه داخلی مبارزه با پولشویی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

نخستین نشست از سلسله نشست­های حقوقی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی پنج­شنبه مورخ 4 شهریور 1400 برگزار گردید.

موضوع نشست، هم­اندیشی تعدادی از صاحب­نظران حقوقی و انتظامی در خصوص «چالش­ها، الزامات حقوقی و راهکارهای اجرایی-عملیاتی مبارزه با پولشویی در نهادهای مالی و تجاری» بود که 2 ساعت به طول انجامید.

در دور نخست نشست، دکتر محمد مهاجری وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه ضمن تحلیل «سیر تاریخی تقنین در حوزه پولشویی» برخی خلاهای قانونی در این خصوص را مورد اشاره قرار دادند. همچنین «مراحل جرم پولشویی» و «ارکان و عناصر تشکیل­دهنده پولشویی» مورد توجه ایشان قرار گرفت.

در ادامه، سرهنگ ولی­پور گودرزی، رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، نظرات خود را در این باره مطرح نموده­اند. ایشان ضمن تشریح کارویژه­های پلیس امنیت اقتصادی در مبارزه با فساد مالی و تأمین امنیت اقتصادی، نکاتی را پیرامون وظیفه مرجع انتظامی مزبور در خصوص ابعاد نظارتی، پیشگیری، پیش‌بینی و مقابله با مفاسد اقتصادی و بطور خاص جرم پولشویی مطرح نمودند.

دیگر ارائه کننده این نشست، آقای شهاب اقبال پژوهشگر حقوقی و مدرس دانشگاه برخی راهکارهای اجرایی که نهادهای مالی باید در مواجهه با پولشویی اتخاذ نمایند را مورد اشاره قرار دارند. اهم نکات ایشان به شرح ذیل است: «تعریف معاملات و ملیات مشکوک»، «ارزیابی خطرات و رویکردهای مبتنی بر آن» و «ساختار و رویه­های نظارتی مطلوب».

در پایان جلسه نیزحاضرین به نقد و بررسی دیدگاه­های یکدیگر پرداختند و همچنین از آیین­نامه داخلی مبارزه با پولشویی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی رونمایی گردید.

گفتنی است گزارش مکتوب نشست مزبور به زودی در سایت صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه اسلامی قرار داده خواهد شد..

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید