جلسه هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید.

  • خانه
  • اخبار
  • جلسه هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه هیئت مدیره صندوق به منظور بررسی افزایش سرمایه ثبتی در ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور آقایان دکتر دهقانی فیروزآبادی معاون محترم تحقیقات، فناوری و نوآوری، دکتر مشکینی رئیس محترم مجامع شرکتهای دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر فداکار معاون محترم توسعه و مدیریت منابع و مهندس غلام زاده مدیرعامل محترم صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید