فراخوان پنجم صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه آزاد اسلامی تا 27 دی تمدید شد

  • خانه
  • اخبار
  • فراخوان پنجم صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه آزاد اسلامی تا 27 دی تمدید شد

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی، پنجمین فراخوان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺯﯾﺴﺖ‌ﺑﻮﻡ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ مختلف فناوری، ﺑﺎ ﺍﻋﻄﺎﯼ 40 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺭﯾﺎﻝ ﺗﺴﻬﯿﻼﺕ به صورت وام (با نرخ 11%، 6 ماه تنفس و 18 ماه بازپرداخت) و مشارکت مدنی که از 16 آذر 1401 ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ بود تا 27 دی ماه تمدید شد.

ﺍﯾﻦ فراخوان ﻭﯾﮋﻩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ زیست‌بوم نوآوری ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ (پارک علم و فناوری، مراکز رشد، سراهای نوآوری و مراکز تحقیقاتی)، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﺎﺭﻍﺍلتحصیلان ﻭ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ آزاد اسلامی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍن  27 دی ماه 1401 ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮﻩﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻓﺮﻡ ﺧﺎﻡ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮﺡ؛ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻪ ﻧﺸﺎنی Azadfund.ir   مرﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. فرم‌های تکمیل شده می‌بایست به رایانامه azadfund.ir@gmail.com ارسال گردد. ملاک وصول طرح به صندوق، تاییدیه دریافت از سوی رایانامه دبیرخانه صندوق به متقاضیان می‌باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌ تلفن‌های 02166921285 و 02166921260 تماس حاصل فرمائید.

ﻟﯿﻨﮏ دانلود ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ، ﺷﯿﻮﻩﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ، تعهدنامه ارزیابی، فرم خام درخواست تسهیلات، فرم خام درخواست مشارکت و اکسل جریان نقدی به شرح زیر می‌باشد:

 

 

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید