نشست همفکری مدیر عامل صندوق با مدیران فناوری معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

  • خانه
  • اخبار
  • نشست همفکری مدیر عامل صندوق با مدیران فناوری معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش روبط عمومی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، عصر روز شنبه مورخ 13 آذر ماه 1400،  مدیر عامل و مدیر توسعه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در سازمان مرکزی با جناب آقای دکتر احمدی مدیر کل محترم توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری و جناب آقای دکتر حیدر بیگی مدیر مراکز رشد و تحقیقاتی معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دیدار کردند.

در ابتدای جلسه آقای دکتر احمدی با ارائه آمار دستاورد های فناورانه و تجاری سازی شده معاونت علوم پزشکی به تبیین خلاء های این حوزه پرداختند.

در ادامه آقای دکتر حیدر بیگی با اشاره به فعالیت 10 مرکز رشد تخصصی علوم پزشکی در اقصی نقاط کشوربه تاریخچه روند رو به رشد شرکت ها و هسته های فناور مستقر در این مراکز پرداختند و خواستار توجه ویژه صندوق به طرح های ارسالی از سوی این شرکت ها شدند.

در پایان جلسه آقای مهندس غلامزاده ضمن تشکر از اطلاعات ارائه شده در جلسه، به تبیین خدمات ویژه صندوق برای معاونت علوم پزشکی پرداخته و فرمودند: جهت حمایت ویژه از طرح های تجاری سازی حوزه پژوهش و فناوری معاونت علوم پزشکی، صندوق تمام ظرفیت های خود را به کار خواهد گرفت.

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید