سفر دو روزه مدیرعامل صندوق به استان آذربایجان شرقی به منظور بازدید از طرح‌های اقتصادی و فناورانه استان

  • خانه
  • اخبار
  • سفر دو روزه مدیرعامل صندوق به استان آذربایجان شرقی به منظور بازدید از طرح‌های اقتصادی و فناورانه استان

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، مهندس غلامزاده با همراهی دکتر اردکانی رئیس شبکه آموزش، پژوهش و فناوری علوم کشاورزی و منابع طبیعی و دکتر باغستانی مجری طرح بازمهندسی نظام آموزشی، پژوهشی و خدمات فناوری علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه طی روزهای 23 و 24 مرداد ماه 1402 از طرح‌های اقتصادی و فناورانه دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی بازدید نموده و در جلسات تخصصی راهبری طرح‌های مذکور شرکت نمودند.

بازدید از امکانات، ظرفیت‌های کشاورزی، دامپروی، پرورش طیور، کارخانه تولید لبنیات واحد شبستر؛ پروژه تولید مخازن کامپوزیتی واحد تبریز؛ مجموعه گاوداری واحد تبریز؛ مرکز پرورش و تولید جلبک اسپرولینا؛ پروژه‌های کشاورزی و دامداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب؛ مزرعه 90 هکتاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز واقع در روستای بیلوردی شهرستان هریس و حضور در جلسه پلتفرم تأمین، تولید و توزیع دانشگاه آزاد اسلامی از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های این سفر دو روزه بود.

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید